CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP NHÂN TÀI

  • Trụ sở chính: KDC Vĩnh Phú, KP Phú Hội, P.Vĩnh Phú,
    Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  • Điện thoại: 0937586625
  • 096 999 8718 – P. Kinh Doanh
  • 0934937588 – P. Kỹ Thuật 
  • Email:nhantai@nhantaico.com
  • Email: anh.nhantaico@gmail.com