NHAN TAI INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

  • Address: KDC Vĩnh Phú, KP Phú Hội, P.Vĩnh Phú,
    Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  • Tel: 096 999 8718
  • Hotline: 096 999 8718
  • Email: anh.nhantaico@gmail.com
  • Website: www.nhantaico.com